TAM ORANSAL ÇALIŞIR

TAM ORANSAL ÇALIŞIR

Jenesis® Buhar Jeneratörleri ile birlikte SPECK TRIPLEX pompa kullanılmaktadır. Pompa buhar jeneratörü kaidesi üzerine monte edilerek emme-basma tesisatlarıyla irtibatlandırılmıştır. Tahrik motoru kaplin ile pompaya adapte edilmiş olup son derece kolay montaj-demontaj yapılabilmektedir.

Oransal brülör seçilmesi halinde brülör basınç transmitterinden aldığı veriler ile yanma gücünü ayarlar. Brülör üzerinden alınan sinyal ile pompa invertörü kumanda edilerek pompa da oransal çalıştırılır ve serpantin grubuna beslenen su tam olarak kontrol edilebilir. Bu sayede olası su sürüklenmelerinin tamamen önüne geçilip buhar kalitesi sürekli en optimum düzeyde tutulur.